Kommentar angående regeringens förslag om entreprenörsansvar

Måleriföretagen i Sverige är kritiskt till det förslag om entreprenörsansvar, som regeringen Löfven presenterade tidigare idag. Visserligen är det välkommet att regeringen genomför åtgärder för att sätta stopp för mygel i bygg- och anläggningsbranschen men Måleriföretagen anser att förslaget hamnar fel.

 Hela idén med att seriösa byggföretag ska betala för oseriösa aktörers dåliga beteende är ett feltänk. Förslaget kommer att slå hårt mot främst små- och medelstora företag som på grund av osäkra förutsättningar kan riskera att försvinna från marknaden, säger Björn Hellman, vd Måleriföretagen.

Förslaget riskerar också att bromsa etableringen av nya byggföretag i Sverige. Detta då huvudentreprenören, för att minska den ekonomiska risken, troligen kommer att välja redan väletablerade underentreprenörer. Något som i sin tur kommer leda till att mindre, oprövade underleverantörer får det svårare att ta sig in på marknaden.

Att regeringen presenterar ett förslag som försvårar för nya jobb och som snedvrider konkurrensen är olyckligt och inte den utveckling branschen behöver, säger Björn Hellman, vd Måleriföretagen.