Kommentar till Målareförbundets yrkanden

- Vi har idag tagit emot Målareförbundets yrkanden. Det är positivt att Målareförbundet i år har överlämnat dem i god tid. Det ger oss bättre förutsättningar att genomföra förhandlingsprocessen utan tidspress och därmed ökar möjligheten för ett förhandlingsresultat som gynnar bägge parter, säger Stefan Olsson, förhandlingsordförande på Måleriföretagen i Sverige.  

 - Vi tycker att Målareförbundets krav till stora delar har för stor fokus på detaljreglering.  För oss är det viktigast att vi har ett kollektivavtal som är attraktivt och ger konkurrensfördelar för de företag som omfattas, och därmed säkrar jobben för arbetstagarna. Om detta borde parterna vara enade. Ska vi uppnå detta krävs betydligt större flexibilitet i kollektivavtalet, inte mer detaljstyrning, säger Stefan Olsson. 

 - Vår förhandlingsdelegation kommer nu att analysera Målareförbundets yrkanden. Måleriföretagen kommer i sin tur att överlämna sina yrkanden till Målareförbundet den 22 februari, säger Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen i Sverige.

Ta del av Målareförbundets yrkanden på vår Avtalswebb