Almedalen – med arbetsgivarfrågor i fokus!

För 25:e gången medverkar Rolf Bladh, förhandlingschef för Måleriföretagen i Sverige, i Almedalen. Och även i år har han arbetsgivar- och ekonomifrågor i fokus.

- Jag tycker att det är spännande att se vilka trender finns och följa de diskussioner som pågår om vilka målsättningar som finns i just de här frågorna, vad gäller till exempel politiker, tjänstemän och entreprenörer. Det handlar ju om samhällsnyttan i stort och det berör oss alla, säger Rolf Bladh.

Du har varit många år i Almedalen och arbetat med arbetsgivarfrågor ännu längre. Ser du någon förändring av hur arbetsgivarfrågorna har tagits upp i Almedalen genom åren?

- De specifika arbetsgivarfrågorna, detaljfrågorna, har minskat men samtidigt har arbetsgivarfrågor sett ur ett större perspektiv ökat. Idag talar vi mer om arbetsgivarfrågorna utifrån ett bredare perspektiv, med ett mer holistiskt synsätt. Till exempel varför är det så dyrt att bygga bostäder i Sverige? Då kommer exempelvis lönekostnader, energisnålhet och arbetsmiljöfrågor in i alla fall. Det här tycker jag är bra eftersom vi måste ha ett helhetsperspektiv där vi ser hur alla faktorer som samverkar.

Vad tror du att det beror på?

- Jag tror att det är en nödvändighet och insikten att vi tillsammans måste jobba aktivt med klimatfrågorna kan ha bidragit. Sen har man nog även insett att om man börjar förändra detaljer så får det konsekvenser på andra ställen i en verksamhet. Jag brukar säga att om du ändrar riktningen och styr en grad fel när du seglar över Stilla havet så hamnar du nästan 100 mil fel när du kommer fram. Man måste med andra ord ha koll på vilka sidoeffekter en åtgärd kan få.

Är det någon frågeställning kopplad till arbetsgivarfrågorna som du anser extra viktig att lyfta i år?

- Det pågår en ständig utveckling inom EU, som givetvis även påverkar den svenska modellen. Därmed är den svenska modellen på väg att i grunden förändras och då är det viktigt att vi är medvetna om vad det kan innebära, både från arbetsgivare och arbetstagarhåll.

Vilken medlemsnytta ser du med att vara i Almedalen?

- Om vi ska vara en relevant arbetsgivarorganisation är det nödvändigt att vi är med där debatten pågår. Almedalen är en av de viktigaste platserna där nya frågor, trender och inriktningar ventileras. Vi måste veta vad som diskuteras just nu, lyssna på vad andra säger och ta in nya perspektiv och tankar. Men vi ska självklart också ta chansen att lyfta våra perspektiv i olika samtal.

Vilken trend ser du annars när det gäller arbetsgivarfrågor i Almedalen i år?

- Det är svårt att säga, här är så många olika seminarier och debatter, men det jag möjligtvis kan se utifrån den information jag har kunnat ta del av är att ekonomifrågorna blir allt viktigare och de ingår alltmer i samtalen om till exempel konkurrenskraft och löner. Att Sveriges produktivitetsutveckling tappar fart är troligen en bidragande orsak, säger Rolf Bladh.

Rolf Bladh, förhandlingschef Måleriföretagen

Rolf Bladh, förhandlingschef Måleriföretagen i Sverige