Kommentar angående undersökning om företagsklimatet

Svenskt Näringsliv har idag presenterat sin årliga enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i landets kommuner. Nästan 31 000 företagare har svarat på frågor om hur de upplever företagsklimatet i sin kommun.

Undersökningen visar på en positiv utveckling när det gäller vissa områden, som till exempel företagens upplevelse av kommunernas tele och IT-nät och hur kommunerna konkurrerar med privata företag.

- Det är bra att företagsklimatet upplevs som bättre inom vissa områden men nu är det viktigt att kommunerna också tar nästa steg och fortsätter att ha en kontinuerlig dialog med företagen så att vi får en positiv utveckling inom fler områden. Det gynnar hela vårt samhälle om förutsättningarna för att starta och driva företag i landet förstärks, säger Pontus Sjöstrand, VD Måleriföretagen.

Samtidigt visar undersökningen bland annat att många företag anser att det har blivit allt mer komplicerat att delta i upphandlingar.

- Min bild är delvis att många mindre företag idag avstår från att delta i upphandlingar och undersökningen visar att det finns anledning att förbättra förutsättningarna. För att underlätta för dem så behöver framförallt förfrågningsunderlaget bli enklare och mer lättillgängligt, säger Pontus Sjöstrand. 

Läs mer om Svenskt Näringslivs undersökning HÄR