Informationsmöte om arbetsgivardeklaration på individnivå

Under hösten gör Skatteverket en turné där de möter dig som berörs av lagändringen om att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå. Den börjar gälla från och med 1 juli 2018 för dig som för personalliggare och har fler än 15 anställda. Från den 1 januari 2019 gäller lagen för alla företag.
Mer information hittar du skatteverkets hemsida.