Måleriföretagen tar initiativ i frågan om ROT-avdraget!

Idag anordnade Måleriföretagen ett seminarium om ROT-avdraget som ekonomiskt verktyg. Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen, ledde samtalet i vilket bland andra Leif Jakobsson, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson, Per Åsling, vice ordförande i Skatteutskottet, Pia Blank Thörnroos, expert på Skatteverket, Erik Lundbom, analytiker vid Kantar Sifo och Lars-Erik Jonsson, vd Alviks Måleri deltog.

Sverige står inför utmaningar där stora grupper människor måste komma in på arbetsmarknaden för att undvika utanförskap. Samtidigt visar flera prognoser att tillväxten i ekonomin bromsar in och att arbetslöshetssiffrorna stiger. Inom bygg- och installationssektorn syns också tecken på att svartjobben ökar och att seriösa företag tvingas konkurrera med oseriösa aktörer, något som har stora, negativa effekter på samhällsekonomin.

Dagens möte inleddes av Erik Lundbom, analytiker vid Kantar Sifo. Han presenterar den senaste opinionsundersökningen om allmänhetens inställning till ROT-avdraget. Enligt undersökningen tror sju av tio (70 procent) att ROT-avdraget har stor betydelse när det gäller att motverka svartarbete och fusk. Nästan sju av tio (66 procent) att viljan att köpa vita hantverkstjänster skulle öka om ROT-avdraget återställdes till 50 procent.Åtta av tio (83 procent) tycker ROT-avdraget är bra och sex av tio (58 procent)vill att ROT-avdraget ska återställas till 50 procent av arbetskostnaden.

Under seminariet diskuterades bland annat ROT-avdraget som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Samtidigt lyftes behovet av att ta tillvara ROT-avdraget som ett effektivt verktyg mot svartarbete och fusk och inte bara se det som ett verktyg i med lågkonjunktur. Detta då problemet med svartarbete är reellt under både hög- och lågkonjunktur. Här betonade Måleriföretagen att inom bygg- och installationssektorn jobbar man gemensamt mot en sund bransch, bland annat via ID06. I samband med detta uppmanade Måleriföretagen till samling kring utmaningen med ekonomisk brottslighet och betonade att här krävs gemensamma krafter från både branschen, politiker och myndigheter.

Under diskussionerna lyftes även fram att ROT-avdraget inte bara handlar om kontroll utan också om attityder. Detta då trenden visar att ROT-avdraget fick fler människor att betrakta svart betalning som ett brott. En syn Måleriföretagen vill värna.

ROT-seminarium  ROT-seminarium