Avtalat: kollektivavtalad tjänstepension och försäkring för Arbetsgivare

Här hittar du information om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring från Avtalat som kan vara viktig för dig som arbetsgivare.

Anställning efter 65
Vi lever längre och längre, och nu för tiden är det många som fortsätter jobba efter den traditionella pensionsåldern. När någon som är anställd hos dig fortsätter jobba efter 65 betalar du lägre avgifter och premier. 

Läs mer på Avtalats hemsida

Arbetsbrist
Ibland kanske det går sämre för företaget och du kan behöva säga upp en eller flera anställda på grund av arbetsbrist. Det är också ett av många tillfällen då det är skönt att ha kollektivavtal – försäkringarna du tecknat för dina anställda ger nämligen också stöd vid en uppsägning.

Läs mer på Avtalats hemsida.

Arbetsskada
Om olyckan är framme och en anställd blir skadad kan ersättning komma från olika håll.

Läs mer på Avtalats hemsida.

Dödsfall
Ett dödsfall bland dina anställda är så klart både sorgligt och svårt. Men även i de tyngsta stunderna kan kollektivavtalet vara en trygghet.

Läs mer på Avtalats hemsida.

Föräldraledighet
När en anställd är hemma med en ny liten familjemedlem finns det olika slags ersättningar att få ut. Förutom föräldrapenning från Försäkringskassan kan den anställda få en kompletterande ersättning via jobbet.

Läs mer på Avtalats hemsida.

Lönerapportering
Hur mycket du ska betala för dina anställdas tjänstepension och försäkringar styrs av hur mycket de får i lön från företaget.Genom att rapportera in korrekta löner ser du till att de har rätt information.

Läs mer på Avtalats hemsida.

Nyanställning
När en person börjar sin anställning hos dig ska du rapportera den nyanställda till det bolag du tecknat kollektivavtalad tjänstepension och försäkring hos.

Läs mer på Avtalats hemsida.

Sjukdom
Alla blir sjuka ibland. När dina anställda blir sjuka kan de få ersättningar från flera olika håll. Dessutom kan den anställda ha tecknat privata försäkringar, som också kan ge ersättning.

Läs mer på Avtalats hemsida.

Teckna försäkringar
Har du blivit medlem i ett arbetsgivarförbund eller tecknat hängavtal med ett fackförbund? Grattis till kollektivavtalet! Med det kommer en massa bra saker för alla på företaget. Bland annat innebär det att du ska teckna tjänstepension och försäkringar för dina anställda som ger dem trygghet både under och efter arbetslivet.

Läs mer på Avtalats hemsida.

Tjänsteledighet
När någon av dina anställda ska vara tjänstledig kan dina inbetalningar till hens pension och försäkringar påverkas och ibland pausas helt. Därför är det viktigt att både du och din anställda har koll på vad som gäller vid en tjänstledighet.

Läs mer på Avtalats hemsida.

Utlandstjänstgöring
De kollektivavtalade försäkringarna gäller oftast när en anställd jobbar utomlands för arbetsgivarens räkning. Den anställda fortsätter också vanligtvis att vara socialförsäkrad i Sverige under den här tiden.

Läs mer på Avtalats hemsida.

Pension
Arbetsgivare med kollektivavtal betalar pensionsförsäkringar för de anställda, så kallad tjänstepension. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer på Avtalats hemsida.

Du kan även prenumerera på Avtalats nyhetsbrevDär du ett par gånger om året får nyheter och information om pension och försäkring via jobbet!