Regeringen drar tillbaka kritiserat förslag om sjuklön

Måleriföretagen välkomnar att regeringen drar tillbaka förslaget om utökat sjuklöneansvar för arbetsgivare. Sjukskatten var ett dåligt förslag med en rad skadliga effekter: Människor med sjukdomshistoria skulle fått svårare att få jobb. För företagen skulle det blivit ett större risktagande att anställa. Sjukskatten skulle ha slagit hårt mot jobben och lett till ökat utanförskap.

I det privata näringslivet är problemen med sjukfrånvaro betydligt mindre än i den offentliga sektorn. Det beror på att praktiskt taget alla företagen arbetar aktivt för god arbetsmiljö och friska medarbetare, då det är förutsättningar för klara verksamheterna.  

- Det här är ett mycket glädjande besked för alla företag i Sverige, särskilt för småföretagen, då den enskilde företagaren skulle stå för betydande kostnadsrisker själv. Sjukskatten löser inte på något sätt problemet med ökade sjuktal. Att sjukskatten inte blir av är därför en viktig seger, säger Björn Hellman, vd Måleriföretage i Sverige.