Dom i AD – förtydligande avseende personalutrymmen på arbetsplatsen

Idag har Arbetsdomstolen, AD, meddelat en dom avseende personalutrymmen. Domen innebär ett klarläggande hur viktigt det är att en arbetsgivare är tydlig med att anvisa och se till att arbetstagare har tillträde till personalutrymmen.

AD konstaterar i domen att arbetsgivaren hade uppfyllt sin huvudförpliktelse att säkerställa att det fanns personalutrymmen på de aktuella arbetsplatserna. Domstolen kommer dock fram till att företaget inte varit tillräckligt tydligt med sin information till målarna om att utrymmena fanns och att de också skulle användas.

En arbetsgivare måste således vara så tydlig när man anvisar ett personalutrymme att man också kan bevisa att man gjort det, gärna genom att informera och dokumentera det skriftligt.