100-årig målerifirma!

Den 24 maj 1918 startade August Martin Schöön Schööns Måleri AB. Nu har det gått hundra år och firman, som framförallt verkar i västra Skåne, har vuxit från en anställd till drygt 80 anställda. Idag drivs företaget av tredje och fjärde generationen, Lars och Victor Schöön.

                                                August Martin Schöön    

Grattis Victor, hur stort är det att fira 100 år?
- För mig som vuxit upp med företaget känns det nästan som självklart att vi firar 100 år men sätter man det i perspektiv är det verkligen en otrolig bedrift det som min far, hans företrädare och våra medarbetare skapat och förvaltat tillsammans. 

Vilka utmaningar ställdes August Martin och hans målerifirma inför för 100 år sedan?
- Utmaningen på den tiden var, liksom idag, att uppnå jämn sysselsättning över hela året. August Martin Schöön hade arbetat som anställd målare hos olika måleriföretag ett tiotal år innan han kände att han hade tillräckligt starka kundkontakter för att starta eget.

Vilken skulle du säga är skillnaden mellan att driva ett måleriföretag för hundra år sedan jämfört med idag? 
- Idag är det betydligt högre tempo med fler pressade tidplaner samtidigt och idag ställer LAS helt andra krav på företagandet jämfört med 1918. Samtidigt har branschen utvecklats och blivit mycket mer modern. Vi har nog större variation på uppdrag idag och jag upplever ett ökat intresse i sociala medier för måleri och färger. Dessutom är det roligt att antalet kvinnliga målare ökar hela tiden, det är positivt för alla.

Är det något som August Martin förmedlat till dig som du vill föra vidare till unga som funderar på att bli målare?
- Att August Martin valde måleriyrket berodde troligen på att hans mor ville att han skulle ha ett fint yrke. Och just yrkesstoltheten har han lyckats förmedlat vidare. Vi inom branschen måste fortsätta att understryka de positiva sidorna. Måleriyrket är ett miljövänligt, självständigt, flexibelt och mångsidigt yrke med stora förtjänst- och utvecklingsmöjligheter. Det är något vi måste visa för att få fler, framförallt unga, att välja målaryrket.

Lars och Victor Schöön   Vilken är hemligheten bakom att kunna driva ett företag i 100 år?
- Fullt fokus på kvalitet framför kvantitet! Sen tror jag ett en avgörande faktor är att vi har lyckats behålla och förstärka familjekänslan i vårt företag. Flera av våra duktiga medarbetare har varit hos oss i mellan 40–50 år, vilket vi är mycket glada för.

Kommer ni finnas kvar om 100 år?
- Absolut, i minst 100 år till. Nästa generation är redan säkrad.