Pressmeddelande: Kraftigt minskad efterfrågan i måleribranschen efter sänkt ROT-avdrag

Det första året med sänkt ROT-avdrag har lett till stora konsekvenser för måleribranschen. Det visar en ny undersökning från bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige. Åtta av tio måleriföretag som arbetar mot privatpersoner upplever att efterfrågan har minskat kraftigt. Dessutom har fyra av tio företag fått förfrågningar om att utföra tjänster svart efter att avdraget sänktes.

- Jag är naturligtvis mycket bekymrad över de påföljder sänkningen har inneburit för måleribranschen. ROT-avdraget har varit oerhört viktigt för vår bransch och har i princip konkurrerat ut den svarta arbetskraften helt. Jag är oroad över hur mycket sämre orderingången är från privatpersoner nu än tidigare. Ett av våra medlemsföretag skickade under 2015 ut ca 1700 fakturor för ROT-arbeten, jämfört med 850 fakturor under 2016, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

Måleriföretagens undersökning visar vidare att 75 procent av företagen ser det sänkta avdraget som ett stort hinder för fortsatt utveckling av företagets verksamhet. Hela 40 procent av företagen uppger att det finns risk för, eller att de redan har fått säga upp personal på grund av det sänkta ROT-avdraget.

Utöver undersökningen bland föreningens egna medlemmar visar en mätning utförd av Demoskop att det sänkta ROT-avdraget får negativa konsekvenser även bland allmänheten. Fem av tio svenskar tror att sänkningen leder till minskat köp av professionella hantverkstjänster. Tre av tio svenskar uppger också att de är benägna att köpa måleritjänster svart nu när arbetskostnaden är högre.

- Det sänkta ROT-avdraget ger våra seriösa företag färre jobb vilket kommer att slå ut många av de mindre företagen helt. Det sänkta ROT-avdraget ökar också risken markant för att svart arbetskraft åter blir accepterat i de svenska hushållen, vilket är oerhört skadligt för hela samhället. Min förhoppning är att Sveriges politiker inser vilka konsekvenser sänkningen faktiskt har fått och kommer att få framöver, säger Björn Hellman.

Undersökningen är utförd bland Måleriföretagens medlemmar under januari 2017. Undersökningen bygger på 386 respondenter.

Undersökningen bland allmänheten är utförd av Demoskop under september 2016. Undersökningen bygger på 1101 intervjuer.

Björn Hellman
VD

Skicka e-post