LO-samordning för fler jobb till nyanlända – ett välkommet initiativ

Alla LO-förbund, utom Transport, går samman och begär förhandlingar med 33 arbetsgivarförbund om hur man ska hjälpa nyanlända att få arbete i Sverige. Måleriföretagen välkomnar initiativet och ser fram emot att fortsätta diskussionerna med Svenska Målareförbundet om hur vi kan rekrytera fler målare till branschen.

Måleriföretagen har tidigare diskuterat anställningsformer där arbete kombineras med lärande med Svenska Målareförbundet, men parterna har inte hittat en bra, gemensam lösning för hur denna anställningsform ska kunna kombineras med befintliga system. 

– Att LO-förbunden nu tar det här steget är positivt och innebär att vi kan fortsätta diskussionerna. Ett sådant här initiativ kan bli ett bra sätt för måleribranschen att rekrytera fler medarbetare och öka sin mångfald, säger Björn Hellman, VD Måleriföretagen.

LO:s förslag bygger på att staten är med och finansierar utbildningsinsatserna.
–  På det här sättet skulle vi kunna komma vidare i att hitta lösningar. Att kombinera arbete med lärande på arbetsplatsen är något som vi i måleribranschen har lång tradition av, här har vi verkligen något att bidra med, säger Björn Hellman.
LO-förbunden kommer att representeras av en gemensam förhandlingsdelegation.