Stor enighet på Nordiskt möte – fler unga behövs i måleribranschen!

Det behövs nya tag för att locka unga till måleribranschen. Det stod klart när de nordiska ländernas representanter för måleribranschen träffades i Helsingfors i förra veckan.

Med på Nordiskt Möte i Helsingfors var Måleriföretagens vd Pontus Sjöstrand samt Roland Johansson och Peter Birath, styrelseledamöter i Måleriföretagens Sverigestyrelse. Enligt Pontus Sjöstrand rådde det stor enighet bland branschens representanter från alla de nordiska länderna, om behovet att rekrytera unga till branschen.

- Att rekrytera unga målare till måleribranschen är en överlevnadsfråga på lång sikt, vilket vi alla på mötet var eniga om. Vi behöver helt enkelt ta den här frågan på allvar för att kunna attrahera unga till målaryrket men också för att få nya, unga entreprenörer i framtiden, säger Pontus Sjöstrand.

- Det är visserligen många branscher som konkurrerar om framtidens arbetskraft men måleribranschen har många fördelar som vi behöver gå ut och berätta om. Till exempel är måleriyrket ett arbete där man möter olika arbetsmiljöer, får kontakt med människor, frihet, ansvar och stora utvecklingsmöjligheter. Parallellt med detta krävs att vi inom branschen fortsätter att arbeta för att skapa ständigt bättre förutsättningar för våra företagare.

Under mötet i Helsingfors diskuterade deltagarna även vikten av att de nordiska länderna kontinuerligt utbyter erfarenheter och kunskap för att branschen i samtliga länder ska utvecklas och möta framtidens krav.

- Vår omvärld är i ständig förändring och det finns en stor vinst i att vi träffas och utbyter ny information om till exempel marknadsutvecklingen men också tips på hur vi kan möta de utmaningar som måleribranschen i våra länder står inför. Att rekrytera unga till branschen var en sådan fråga som diskuterades tillsammans med våra viktiga bransch- och avtalsfrågor. Samordningen och utbytet kring våra länders olika kollektivavtal är viktigt för att vi ska kunna utveckla och förbättra dem samtidig som vi får en bra insikt i respektive lands lönekostnadsutveckling, avslutar Pontus Sjöstrand.

                             Pontus Sjöstrand, Nordiskt Möte 2018 Helsingfors  Peter Birath och Roland Johansson, Nordiskt Möte 2018 Helsingfors