Vi vill bli fler – just nu fokuserar vi på medlemsrekrytering!

Det nya året har inletts med extra fokus på medlemsrekrytering ute i våra sju regioner.

Förutom de regionala insatserna har Måleriföretagen i Sverige centralt skickat ut vykort till möjliga nya medlemmar runt om i landet.

- Måleriföretagen i Sverige arbetar kontinuerligt med frågor som är viktiga för våra medlemsföretag och ju fler medlemmar vi har, desto starkare blir vår röst. Det är viktigt att vi fortsätter att locka till oss nya medlemmar. Medlemsrekrytering är centralt för vår organisations kontinuerliga utveckling. Vi ska fortsätta att erbjuda och utveckla ett konkurrenskraftigt medlemskap, det ska aldrig vara ett alternativ att stå utanför som måleriföretagare, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Nedan kan du ta del utav några av de främsta anledningarna till att bli medlem hos Måleriföretagen.

 • Som medlem kan du erbjuda vår egen Nöjd-Kund-Garanti som ger privatpersoner två års garanti på arbeten utförda av våra medlemsföretag. 
 • Du kan få kostnadsfri arbetsrättslig rådgivning.
 • Möjlighet att kontakta vår jourtelefon för arbetsgivarfrågor.
 • Du får exklusiva rabattavtal på exempelvis bilar, försäkringar och förbrukningsvaror som kan minska era kostnader på både kort och lång sikt.
 • Du får tillgång till ett stort utbud av blanketter, mallar, statistik och annat stöd i arbetsgivar- och kollektivavtalsfrågor.
 • Du får tillgång till ett brett utbud av kurser och utbildningar. 
 • Ett medlemskap hos Måleriföretagen ger även ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. 
 • Du får kontinuerlig uppdatering om vad som händer i branschen, bland annat genom vårt nyhetsbrev. 
 • Inbjudningar till möten och intressanta seminarium med jämna mellanrum. 
 • Du får ett brett nätverk med nya kontakter som kan vara värdefulla för din verksamhet. 
 • Som medlem blir ditt företag sökbart på vår webb – vilket kan generera fler affärer.
 • Du får tillgång till våra abonnemang för ledningssystem gällande kvalitet och arbetsmiljö. Detta ger konkurrensfördelar, särskilt i upphandlingar. 
 • Avslutningsvis är ett medlemskap hos Måleriföretagen en garant på att ditt företag står för seriositet och professionalism. 

Vi anpassar våra förmåner för vad som är viktigt för just dig som medlem, och du har möjligheten att påverka inriktning och utbud. Detta för att försäkra dig om att medlemskapet blir en lönsam affär.  

Genom att teckna ett medlemskap hos Måleriföretagen så kan vi avlasta er – så att du istället kan fokusera på din verksamhet och att utveckla ditt företag. 

Ett medlemskap hos Måleriföretagen är en lönsam affär!

Vill du veta mer om vad ett medlemskap kan erbjuda just dig, kontakta oss på: 

Mail: maleriforetagen@info.se
Tel: 010-48 49 500

Du kan läsa mer om medlemskapet genom att klicka här. Där kan du även skicka in en förfrågan om medlemskap direkt till oss.