Vårträff med Framtidsgruppen

Under vårmötet ska Framtidsgruppen, Måleriföretagens ledarskapsnätverk, fördjupa sig i hur ett måleriföretag kan definiera sin medarbetarresa.

Gruppen kommer då att ta avstamp i det medarbetarerbjudande vi tog fram under höstmötet och diskuterar hur man med ett tydligt, värdegrundsbaserat, strategiskt arbete kan gå från ord till handling när det gäller att attrahera och utveckla medarbetare. Vi kommer att bryta ner vad begreppet ”employer branding” betyder för oss och hur vi kan arbeta för att utveckla denna verksamhet i våra företag.

Framtidsgruppen diskuterade under höstmötet måleribranschens utmaningar kring kompetensförsörjning och hur vi lockar talanger till branschen. Höstmötet var väldigt produktivt och tillsammans tog deltagarna fram det erbjudande som man som måleriföretag ger sina befintliga och potentiella medarbetare. 

Framtidsgruppen består av två delprogram, ett för vd och ett för arbetsledare. På respektive program kommer vi att diskutera hur deltagarna utifrån sina befattningar ska kunna bidra till att attrahera, introducera och utveckla medarbetare. Med praktiska exempel ger vi deltagarna enkla verktyg att använda i det egna företaget. Utbildningen innehåller både inspirationsföreläsningar och workshops.

Vårmötet äger rum på Gimo Herrgård, norr om Stockholm, den 27-28 mars.

Klicka för för att läsa mer om träffen samt för anmälan. 

Programmet är fristående, så missade du mötet i höstas kan du ändå vara med vid detta möte.Är du intresserad? Hör gärna av dig till jonas.lindberg@maleriforetagen.se.