Parterna överens om 2013 års statistikavtal

Med anledning av den uppkomna tvisten om det statistikunderlag som framtogs och undertecknades i avtalsrörelsen 2013 har parterna, i samförstånd och med god vilja, träffat en överenskommelse som tar sikte på den uppkomna situationen och som ämnar till att förhindra liknande frågor i framtiden.

Parterna kommer inte i att i övrigt kommentera frågan vidare.