Med anledning av Byggnads varsel

Byggnads varsel är riktat mot Sveriges Byggindustriers medlemmar men kan ge konsekvenser även för medlemsföretag i Måleriföretagen i Sverige som utför arbete på berörda arbetsplatser (se bilagda listor på konfliktobjekt). Varslade konfliktåtgärder innebär arbetsnedläggelse för Byggnads medlemmar på angivna arbetsplatser och att arbetsuppgifterna samtidigt sätts i blockad vilket innebär att Byggnads vill hindra andra från att utföra dessa arbetsuppgifter. Måleriföretag som utför arbete på berörda arbetsplatser kan därför indirekt komma att hindras att utföra sina arbeten som UE.

Kontakta Måleriföretagens rådgivare om du tror att du kommer omfattas av konflikten. Ta omgående skriftligen kontakt med din beställare och meddela att ditt företag kan bli indirekt utsatt för stridsåtgärder. Rätt till tidsförlängning föreligger då. Personal som inte kan beredas arbete på nämnda arbetsplatser kan omplaceras eller tillfälligt förflyttas till andra, ej konfliktdrabbade, arbetsplatser eller uppdrag. Ytterligare en möjlighet är att permittera arbetstagare som inte kan sysselsättas i arbete. Detta ska först MB-förhandlas med berört fackförbund. Permittering innebär dock ingen större kostnadsbesparing då permitteringslön  ändå ska utbetalas. Ett annat alternativ är att använda väntetidsersättningen (sitta på lådan). Vid väntetidsersättning kan företaget välja om de anställda ska befinna sig på verkstaden/kontoret eller i hemmet i avvaktan på besked om arbetsuppgifter. Om den anställde befinner sig på verkstaden/kontoret utgår ersättning med individuell tidlön (inrangeringslön). Om den anställde befinner sig i hemmet utgår garantilön. I den senare fallet ska den anställde infinna sig på arbetet närmaste följande arbetsdag efter besked från arbetsgivaren. 

Konfliktersättning utbetalas inte enligt gällande regelverk inom Svensk Näringsliv till företag som är indirekt drabbade av annat förbunds konflikter.

Varsel om stridsåtgärder Konfliktobjekt Byggnads
Varsel om stridsåtgärder Konfliktobjekt Byggnads_Rättelse

Vid frågor kontakta Pia Turtiainen, tel 0770-93 90 66, alt pia.turtiainen@maleriforetagen.se

TJÄNSTEMANNAAVTALET
Pia Turtiainen

Skicka e-post

010-48 49 566