AVTAL 17: Livspusslet - en viktig fråga för jämställdhet!

2017-års avtalsförhandlingar intensifieras nu. Fjolårets avtalsrörelse, som slutade i en stor konflikt, var inget som förde måleribranschen framåt. Ambitionen från oss på Måleriföretagen är därför att vi i år ska kunna genomföra ett antal nödvändiga förändringar i vårt kollektivavtal, som gynnar våra medlemmar såväl som måleribranschen i sin helhet.

I årets avtalsrörelse driver vi på Måleriföretagen bland annat frågan om att vi måste få mer flexibla arbetstider även i måleribranschen. Vi är mycket förvånade att detta är något som Målareförbundet väljer att tolka som en försämring för sina medlemmar! 

Att få det så kallade "livspusslet" att gå ihop är en angelägen fråga, inte minst då för alla tjejer och killar i måleribranschen som har - eller är på väg att skaffa - familj. Vi tycker det är en självklarhet att även medarbetare i måleribranschen ska ha möjlighet att hämta och lämna barn på dagis/skola, under sådana premisser att deras barn inte ska behöva tillbringa upp till 10-11 timmar där. Därför föreslår vi nu en utökad flexibilitet i arbetstiderna, där våra medarbetare - efter överenskommelse med sin arbetsgivare - ska kunna ha arbetstiden förlagd mellan 05.00-20.00 på vardagar. På så vis kan en medarbetare exempelvis börja tidigt på morgonen, för att sedan kunna åka hem i god tid på eftermiddagen och hämta barn på förskola/skola. Den andra parten i familjen skulle då kunna börja senare på dagen, och därmed även lämna barnen senare, och på det här viset skulle vi ge föräldrar möjlighet till avsevärt mer tid att umgås med sina barn.

Vi på Måleriföretagen anser att det här förslaget ligger helt rätt i tiden, då vi på det här sättet skulle öka möjligheten för våra medarbetare att lägga sitt "livspussel", samtidigt som vi skulle ta ett stort steg mot ökad jämställdhet i måleribranschen - en utveckling som jag har svårt att se att någon skulle vilja säga nej till!

Björn Hellman

Vd Måleriföretagen

Björn Hellman
VD

Skicka e-post