Debattartikel: Vi vill stärka kollektivavtalens ställning

Debattartikel i tidningen Arbetet
2017-02-21

Allt för många företag ratar kollektivavtal. Framtidens avtal måste vara mer flexibla kring anställningar och inte stå i vägen för företagens konkurrenskraft. Det skriver sex vd:ar för byggsektorns arbets­givar­organisationer.

I dag jobbar 320 000 människor i bygg- och installationsbranschen. Förhoppningsvis blir vi snart ännu fler. De närmaste åren ska många bostäder, vägar och järnvägar byggas. Samtidigt ska miljonprogrammen rustas upp och det befintliga fastighetsbeståndet energieffektiviseras.

Vi arbetsgivare vill självklart att jobben ska vara trygga, säkra och i företag med kollektivavtal. Men tyvärr väljer i dag många företag bort kollektivavtalen. De anses inte tillräckligt attraktiva. Att utveckla kollektivavtalens ställning och skapa ett större förtroende måste därför vara arbetsgivares och fackförbunds stora gemensamma uppgift. Om detta borde avtalsrörelsen 2017 handla.

Läs hela debattartikeln i tidningen Arbetet här >>