Målareförbundet säger upp måleriavtalet - och hotar med konflikt

Efter långa och intensiva förhandlingar med Svenska Målareförbundet presenterade Måleriföretagen igår kväll ännu ett bud gällande måleriavtalet. Trots att budet är väl avvägt, och innehåller en rad fördelar för Målareförbundets medlemmar, väljer Målareförbundet nu att säga upp det nuvarande avtalet. Målareförbundets agerande innebär att måleribranschen nu är ett steg närmare potentiell konflikt.  

- Jag är självklart mycket besviken på fackets agerande. Vi har under hela förhandlingen haft en konstruktiv dialog och gemensamt diskuterat och utvärderat varandras yrkanden i detalj. Måleriföretagen har ansträngt sig till det yttersta för att presentera bud med en balans mellan respektive parts önskemål om förändringar i nuvarande avtal. Det är bara att beklaga att Målarförbundet, åter igen, sätter sig på tvären och hotar med konflikt, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige.  

- Vårt bud ligger i många delar i linje med vad Målareförbundet vill ha. Men Målareförbundet har uppenbart en bristande förståelse för att en förhandling faktiskt består av ett givande och tagande, och att det handlar om att kompromissa. Om vi hamnar i medling i år igen innebär det ju sannolikt att överenskommelsen dessvärre kommer att bli mindre attraktiv för bägge parter, säger Björn Hellman.

Måleriföretagen fortsätter att arbeta för en lösning i syfte att förhindra en konfliktsituation.  

För kommentarer, kontakta Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige på 070-934 90 15 eller bjorn.hellman@maleriforetagen.se

 

 

Björn Hellman
VD

Skicka e-post