Galaxen Bygg – Byggsektorns egna företag för arbetsmiljö och hälsa

Måleriforetagen är en av delägarna i arbetsmiljö- och rehabiliteringsföretaget Galaxen Bygg. Just nu är 1800 personer anställda i olika företag med arbeten som är anpassade till deras rehabilitering. Och varje år får 500 nyanmälda personer stöttning av Galaxen Bygg.

– Vi arbetar bland annat med att hjälpa personer som har någon form av funktionsnedsättning eller skada, att få en chans att komma i arbete igen, det har vi gjort sedan vi startade 1986. De som får jobb via oss kan till exempel ha förslitningsskador, drabbats av sjukdomar eller ha psykiska diagnoser, berättar Maja Klasman, kommunikationsansvarig på Galaxen Bygg. 

Hon beskriver hur de personer som kommer till dem får en egen handläggare som kartlägger deras funktionsnedsättning samt erfarenheter och försöker hitta en lämplig arbetsplats där personen kan rehabiliteras. Galaxen Bygg skriver avtal med företaget om rehabiliteringstjänster och Arbetsförmedlingen beslutar och betalar ut ett lönestöd för att kompensera den nedsatta arbetsförmågan i relation till arbetets krav. 

– Vi stöttar både arbetsgivaren och arbetstagaren under anställningen. Målsättningen är att personen ska kunna återgå till ordinarie anställning och vi följer upp hela tiden, förklarar Maja Klasman.

Grundkriteriet för att få hjälp via Galaxen Bygg är att man ska vara utbildad inom eller ha erfarenhet av byggbranschen och vara arbetslös. Sedan en tid arbetar Galaxen Bygg även med att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa i storstäderna att skapa ett arbetsliv i byggbranschen. 

Thomas Lundsten är organisationens ägarrepresentant i styrelsen. Han har mycket gott att säga om verksamheten som han tycker har många specifika fördelar. 

– Galaxen Byggs återanpassingsresultat är helt enastående. Dels beror det på att de är fristående part som kan se på en situation med utomstående, friska ögon. Och dels på att de har många bra kontaktytor som gör att personer som hamnat utanför arbetsmarknaden av olika anledningar, kan tillvarata sin kompetens i den egna eller en närliggande bransch, säger Thomas Lundsten. 

Han beskriver hur de har upprepade kontakter med såväl arbetsgivarorganisationerna som fackliga organ och en stor verktygslåda att hämta åtgärder ur. Det har de stor användning av när det gäller det nya benet i verksamheten som är att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. De arbetar dessutom med ytterligare en verksamhet och det är att utbilda på yrkesskolorna i skadeförebyggande arbete. Under åren har de skiftat fokus mellan de här olika områdena utifrån arbetsmarknadens behov. 

Detta skriver tidningen Målarmästaren i sitt senaste nummer. 

Läs mer om Galaxen Bygg på: galaxenbygg.se