Pressmeddelande: Måleriföretagen varslar om spegellockout efter ansvarslöst varsel

Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen har beslutat att varsla om spegellockout från den 8 april klockan 12.00 Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad.

– Som bransch- och arbetsgivarorganisation är det en självklarhet att tillvarata våra medlemmars intressen, och eftersom Målareförbundet nu valt konflikt före fortsatta förhandlingar varslar Måleriföretagen om spegellockout. Vi hoppas naturligtvis att Målareförbundet inser att måleribranschen behöver konstruktiva förhandlingar och att vi kan återuppta dialogen, men en spegellockout är en nödvändig åtgärd som det ser ut nu, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

Spegellockouten är en neutraliseringsåtgärd för de företag som redan omfattas av varslet och innebär ingen upptrappning av konflikten. Lockouten omfattar enbart arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar på det företag och de arbetsplatser som omfattas av förbundets eget varsel.

Måleriföretagen är starkt kritiska till de åtgärder som Målareförbundet har vidtagit. Den stridsfråga som låg till grund för uppsägning av avtalet var redan löst genom en överenskommelse mellan parterna. Nu riktar Målareförbundet istället sitt varsel mot Måleriföretagens yrkande. Stridsåtgärderna drabbar initialt omkring 35 arbetsplatser samt fyra företag i sin helhet om det realiseras.

– Svenska Målareförbundet är konfliktbenägna, det råder inget tvivel om detta. Måleriföretagen har försökt att genomföra en fredlig avtalsrörelse men alla försök har motarbetats av Målareförbundet. Vår bedömning är att Målareförbundet redan från början bestämt sig för att vi är den bransch som ska vara arenan för kommande avtalskonflikt. Detta kan vi bara beklaga, och konstaterar samtidigt att ett strejkvarsel slår hårt mot hela branschen om det träder i kraft, säger Björn Hellman.

Genom spegellockouten får Måleriföretagen möjlighet att behålla viss kontroll över processen. Måleriföretagen tar i och med lockouten över det primära ansvaret för att bevilja dispens för de arbeten som omfattas av lockouten.

Dispens från lockouten kommer att ges för arbeten som påtagligt påverkar verksamheten inom särskilt samhällsviktiga funktioner som vård, äldreomsorg, barnomsorg, skola samt känslig produktion främst inom den exporterande konkurrensutsatta industrin.

Läs Måleriföretagens varsel om spegellockout i sin helhet på www.maleriforetagen.se/avtal16

För kommentarer, vänligen kontakta Björn Hellman, vd Måleriföretagen i Sverige, på 070-934 90 15.

För mer information, kontakta Cecilia Ergon, kommunikationschef på Måleriföretagen i Sverige, 070-22 50 004