Måleriföretagen kritiskt till ny lag om entreprenörsansvar!

Riksdagen har röstat ja till regeringens proposition Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Den nya lagen kan innebära att en anställd som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör högre upp i kedjan. Måleriföretagen befarar att lagen, istället för att stärka seriösa företagare, snarare ger oseriösa aktörer möjlighet att smita undan sina kostnader.

- Lagen kan försvåra för nystartade företag att ta in sig på marknaden eftersom huvudentreprenören troligen, för att minska den ekonomiska risken, kommer välja redan kända och etablerade underleverantörer vilket försämrar konkurrensen i ett längre perspektiv. På sikt kan det leda till att etableringen av nya företag inom hela byggsektorn, även måleriföretag, bromsas in, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen. 

- Vi befarar att tiden kommer att förlängas från det att underleverantörernas arbete är utfört till dess att de fått full betalning, avslutar Pontus Sjöstrand.

Den nya lagen om entreprenörsansvar kommer att införas den 1 januari 2019.