Måleriföretagens förhandlingschef på plats i Almedalen

Hallå där Rolf Bladh, Måleriföretagens förhandlingschef, som är på plats i Almedalen på Gotland.

Rolf BladhVad gör du i Almedalen?

- Går på seminarier, rundabordssamtal, möten med mera som hjälper mig i mitt dagliga arbete för alla medlemmar. Här kan man finna i princip allt som behövs.

Hur ofta har du varit här förut?

- I princip varje år sedan 1993, så jag har följt Almedalens utveckling sedan dess, från att vara ett forum för politiker och makthavare till att bli ett forum för alla som är intresserade av samhälle, näringsliv och politik.

Du har stort fokus på arbetsrätt och avtalsrörelse. Märker du några nya tendenser inom dessa områden i år jämfört med tidigare år?

- Vikten av att värna den svenska modellen, med autonoma parter, har lyfts fram i många sammanhang. Politikens inblandning måste vara begränsad så att arbetsmarknadens parter är självständiga att tillsammans utveckla regler för vår bransch. På flera håll här i Almedalen har jag hört varningar för att politiken kan komma att demolera detta, så det här är något vi måste se till att värna om.

Av det du hunnit med hittills - vilken bedömer du är den viktigaste erfarenheten, som du kan ha nytta av i ditt jobb för Måleriföretagen?

- Under många år har vi sagt att den danska modellen med, i princip, obefintlig LAS lagstiftning och starkt socialt välfärdsnät kan vara något att snegla på men efter att hört hur den nu fungerar är jag mer tveksam till den modellen. Istället måste vi fundera på hur vi kan utveckla den modell som vi har. Den är billigare och är minst lika effektiv som den danska.