Din guide till cementkrisen just nu

Cementkrisen är inte avblåst – den är bara uppskjuten. Här är en snabb uppdatering om läget.

  1. Cementa AB får fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland till och med 31 december 2022. Detta efter att Högsta förvaltningsdomstolen nyligen meddelade att man avslår yrkandet på inhibition i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Cementa.

  2. Från 1 januari 2023 är kalktillgången väldigt osäker. Cementa AB:s ansökan om ett nytt tillstånd från årsskiftet har försenats som en följd av kompletterande frågor från Länsstyrelsen.

  3. På kort sikt finns få eller inga alternativ till cementen i Slite som står för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige.  Tillgången till cement i närområdet är starkt begränsad och inte heller på europeisk nivå finns kapacitet eller förutsättningar att ersätta bortfallet från Slitefabriken. De logistiksystem som finns idag med hamnar, terminaler, depåer och logistikkedjor är heller inte anpassade för en kraftigt ökad import.

  4. Även om det fanns alternativ till cementen i Slite skulle det ta 2,5 år att ställa om från gotländsk till importerad cement, enligt en forskningsrapport från Rise. Skälet är inte minst brist på test- och provningsverksamhet.

  5. Utan nya beslut är risken stor att Sverige står inför ett byggstopp från årsskiftet 2022/2023.

Mer information om cementkrisen hittar du hos Byggföretagen.