Digitalisering – en resa som är nödvändig att göra!

Digitalisering kan underlätta och effektivisera affärsprocesser, kommunikation och produktion. Det är ett viktigt verktyg med många möjligheter, skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige, senaste numret av tidningen Målarmästaren.

Efter valet ser vi fram emot att få en regering på plats som ytterst värnar och verkar för ett fungerande företagsklimat med en gemensam målbild som värnar och utvecklar de positiva delarna av det som kallas den svenska modellen.

Måleriföretagen strävar kontinuerligt efter att utveckla vår verksamhet där vi alltid sätter medlemsnyttan i fokus. En central del i detta arbete är att bejaka digitaliseringen. Det finns många sätt att definiera och beskriva vad digitaliseringen är och vad den innebär. Det viktiga är dock att se möjligheterna med en digital utveckling, både i små och stora processer.

Det moderna medlemsföretaget kräver idag att vi som en attraktiv arbetsgivar- och branschorganisation kan leverera, kommunicera och skapa medlemsnytta genom att använda oss av alla de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Därför har vi också i vår verksamhetsplan – på lång och kort sikt – satt upp som ett tydligt mål att vi ska vara en av Sveriges mest moderna bransch- och arbetsgivarorganisationer. En viktig del av detta ambitiösa mål är att vara digitala.

Vi kommunicerar dagligen med alla våra medlemsföretag – i samtliga regioner över hela landet – och i denna ständigt pågående dialog kan vi utveckla både närvaro och tillgänglighet som underlättar för våra huvudmän och medarbetare.

Digitaliseringen är inte bara digital kommunikation utan har en vidare betydelse. Det handlar om att utveckla affärsprocesser, organisations- och verksamhetsutveckling samt produkt- och tjänsteutveckling. Detta berör både stora som små företag och är viktigt för alla branscher. I måleribranschen vill vi se möjligheter – möjligheter som utvecklar våra medlemsföretags affärsmodeller – där vi som organisation tillsammans med våra medlemsföretag optimerar dessa möjligheter.

Som måleriföretagare behöver man fokusera på sin verksamhet och sina kunder. Det är viktigt att alla administrativa moment och kommunikationen med myndigheter, kunder och övriga intressenter sker på ett tidseffektivt och smidigt sätt.

Måleriföretagen arbetar med att utveckla alla digitala processer och verktyg för våra medlemsföretag. Mobiltelefonen är exempelvis ofta ett instrument som kan vara helt avgörande för viktiga digitala processer och kommunikation.

Sverige har idag ett antal fördelar genom att vi ligger långt fram i ett digitalt användande och medvetande och i vår bransch vill vi vara i framkant för att ständigt göra våra medlemsföretag konkurrenskraftiga och rustade inför utmaningar och krav som både kunderna ställer men även med en föränderlig omvärld.

Vi fortsätter vår digitala resa – för en stark och synlig måleribransch – och tillsammans med våra medlemsföretag, nya som gamla där alla är med.

Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen

Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige