Närmare en färgspruta stjäls varje dag!

Stölder på byggarbetsplatser är ett återkommande problem. Under hösten 2018 stals närmare en färgspruta om dagen i Sverige, enligt statistik från Moderna Försäkringar. Samtidigt visar en rapport från försäkringsbolaget IF att antalet stölder ökade med 40 procent under samma period. Men det finns åtgärder som kan försvåra för tjuven.

Värden för miljoner försvinner från både arbetsområden och ur fordon. Även om den som är drabbad kan få viss ekonomisk ersättning så medför stölden både ett produktionsavbrott och merarbete för att hitta nya arbetsverktyg. 

Det är svårt att helt och hållet skydda sig mot stölder men det finns några åtgärder som du som företagare kan vidta för att försöka förhindra inbrott. Framförallt behöver färgsprutan hanteras som stöldbegärlig då det är en dyr investering och ett viktigt hjälpmedel. Trots att de är otympliga är värdet för lockande för att tjuven ska låta bli. Få personer skulle lämna en dator eller mobiltelefon obevakad och deras värde är långt under värdet för en färgspruta. Här är några tips från Säkra att ha i åtanke:

Tips – allmänt

•Förvara inte färgsprutan på arbetsområdet över helger/lov/semester
•Upprätta rutiner för förvaring på arbetsområde under veckorna
•Använd låst skåp, bod eller container
•Ha färgsprutan fastkedjad, använd hänglåsklass 5 eller högre
•Stöldskyddsmärk
•Om möjligt – äg inte färgsprutan själv utan leasa den

Tips – i bilen

•Förvara inte färgsprutan i bilen om det inte handlar om att frakten den från punkt a till punkt b
•Ska den ändå förvaras i bilen, använd er av ett låsbart extraskåp
•Vid snabba ärenden, parkera bevakat och att dörrarna är svåra att öppna
•Använd gärna fordon utan glasrutor på skåpet så att man inte ser in

Se till att läsa igenom säkerhetsföreskrifterna för din försäkring och gå igenom med alla anställda hur ni kan arbeta för att försöka förhindra stölder.

För mer information och frågor gällande försäkringar, kontakta Säkra på tel: 060–612530 eller mejl.