Pressmeddelande: Facket förkastar medlarbud – strejk i måleribranschen imorgon

Måleriföretagen accepterade ikväll medlarnas bud. Målareförbundet sa däremot nej. Facket fortsätter hävda att Måleriföretagen genom sitt yrkande vill slå mot ackordet som lönesystem. Detta innebär att den strejk som facket tidigare har varslat om bryter ut imorgon klockan 05.00.                                                                                                                      -Medlarna presenterade ett väl avvägt bud för bägge parter. Fackförbundet påstår i förklaringen till sitt strejkvarsel att Måleriföretagen attackerar ackordet som lönesystem. Detta är inte sant. Måleriföretagens enda yrkande handlar om hur debiteringen av mätningsavgiften ska gå till, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

- Det har varit en tuff avtalsförhandling där Målareförbundet via hot och lögner försökt att diktera villkoren. Vi har försökt förhandla men facket har inte varit intresserade. De verkar ha bestämt sig från början att denna konfliktfyllda avtalsrörelse skulle sluta med strejk. En strejk är skadlig för hela branschen och Målareförbundet har idag visat prov på synnerligen dåligt omdöme och bristande ansvar, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige.

Idag är det endast en fjärdedel av målarnas arbetstimmar i företag med kollektivavtal som utförs på ackord. Mätningsavgift är dock obligatorisk för alla i branschen, som alltså får betala stora summor för tjänster de inte själva använder – och subventionerar istället den låga andel som mäts. Måleriföretagen vill är att den mätningsavgift som samtliga måleriföretag i Sverige måste betala idag, endast ska betalas av de företag som faktiskt använder sig av ackord.

Strejken träder i kraft i ett första skede den 8 april 2016 klockan 05.00. Detta berör omkring 35 arbetsplatser och fyra företag som får stänga hela sin verksamhet.

Mer information om Avtal 16 finns på www.maleriforetagen.se/avtal16 

För kommentarer kontakta Björn Hellman, vd Måleriföretagen i Sverige, på 070-934 90 15 eller bjorn.hellman@maleriforetagen.se 

För mer information, kontakta Cecilia Ergon, kommunikationschef på Måleriföretagen i Sverige, på 070-225 00 04 eller cecilia.ergon@maleriforetagen.se