Domen i Tyco-målet skjuts upp!

Idag meddelade Arbetsdomstolen att dag för meddelande av dom i det så kallade Tyco-målet flyttas till onsdagen den 12 februari 2020.

Tyco-målet handlar om huruvida resor till och från arbetsplatserna utgör arbetstid eller inte.