Fler tjejer än någonsin i måleribranschen

Regeringen satte 2018 upp mål för byggbranschen att 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor år 2030. I måleribranschen är idag 27 procent av de som anställs som lärlingar kvinnor och ur det perspektivet har måleribranschen redan nått upp till detta krav, men mycket kan och behöver fortfarande göras för att utvecklingen ska fortsätta i positiv riktning.

Måleribranschen arbetar fortlöpande med att förbättra våra utbildningar för gymnasieelever och vuxna så att dessa ska bli mer attraktiva. Genom att arbeta tillsammans med övriga branscher i samhällsbyggnadssektorn kring satsningar på yrkesutbildningar hoppas vi få fler kvinnor och män att söka sig till sektorns respektive yrken. Tillsammans blir vi effektivare, starkare och kan på ett bättre sätt påverka Skolverket och olika utredare för att gynna kompetensförsörjningen i vår sektor.

Måleribranschen och måleriyrket har länge lockat både kvinnor och män. Måleriföretagen kan stolt konstatera att antalet kvinnor som söker sig till måleribranschen och våra medlemsföretag kontinuerligt ökar. Detta är en positiv utveckling som bidrar till att underlätta kompetensförsörjning, förbättra arbetsklimat på arbetsplatserna och få en alltmer jämställd måleribransch. 

Många äldre målare är fortfarande män, men var femte målare under 30 år är idag kvinna, något som vi är mycket stolta över. Utvecklingen går fort framåt och i kombination med de pensionsavgångar som väntar i branschen kommer könsfördelningen att se helt annorlunda ut om några år.

Regeringen satte 2018 upp mål för byggbranschen att 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor år 2030. I måleribranschen är idag 27 procent av de som anställs som lärlingar kvinnor och ur det perspektivet har måleribranschen redan nått upp till detta krav, men mycket kan fortfarande göras för att utvecklingen ska fortsätta i positiv riktning – vi har till exempel fortfarande ett arbete att göra kring attityder och vi behöver få fler kvinnor att etablera sig på chefspositioner i våra medlemsföretag. 

Tillsammans hoppas vi kunna fortsätta denna fina utveckling. Ett bra tips kan vara att se på just er verksamhet och vad ni kan göra för att locka fler kvinnor till just ert företag och därmed branschen i stort.