Pressmeddelande: Ansvarslöst varsel från Målareförbundet

Svenska Målareförbundet har idag varslat om stridsåtgärder. Den stridsfråga som låg till grund för uppsägning av avtalet är redan löst genom en överenskommelse mellan parterna, men Målareförbundet väljer nu istället att rikta sitt varsel mot Måleriföretagens yrkande.    

- Att facket väljer att ta till stridsåtgärder är mycket beklagligt. Målareförbundet har dikterat villkoren genom den här avtalsrörelsen och deras strategi att förhandla genom hot är både oansvarigt och direkt kontraproduktivt. Att de väljer att ta till stridsåtgärder framför konstruktiv förhandling är skadligt för hela byggsektorn, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen.

För att undvika strider har Måleriföretagen valt att endast presentera ett yrkande.   Måleriföretagen vill göra en förändring av kollektivavtalet som innebär att Målerifakta enbart ska ta betalt för de tjänster som utförs istället för som idag, när samtliga företag belastas oavsett om de använder mätningstjänster eller inte.

-  Enligt vår uppfattning är det både oetiskt och direkt felaktigt att belasta en hel bransch med kostnader för tjänster som man inte utnyttjar. Att facket tycker att detta är belägg för att varsla om stridsåtgärder är häpnadsväckande, säger Björn Hellman.  

Målareförbundet kräver också löneökningar om 3,2 procent. Utöver detta har de ytterligare krav som innebär en kostnadsökning på mer än 20 procent. Måleriföretagens bestämda uppfattning är att parterna ska respektera det utfall som industrisektorn sätter (märket) avseende kostnadsnivå och avtalsperiod.

-  Vi är förundrade över Målareförbundets tillvägagångssätt. Skulle deras krav bli verklighet skulle många av våra företag få säga upp personal, och få skulle ha råd att nyanställa. Att Målareförbundet inte är intresserade att ta ansvar för sina medlemmars anställningar är mycket märkligt, säger Björn Hellman.

Om stridsåtgärderna träder i kraft sker det i ett första skede den 8 april 2016 klockan 05.00. Detta berör omkring 35 arbetsplatser och fyra företag som får stänga hela sin verksamhet. Nu kommer Medlingsinstitutet att kopplas in.  

För vidare kommentarer kontakta Björn Hellman, vd Måleriföretagen i Sverige på 070-934 90 15

 

Här hittar du Målareförbundets varsel och de arbetsplatser och företag som blir berörda vid eventuell konflikt.

Mer information om måleriavtalet och våra yrkanden finns www.maleriforetagen.se/avtal2016