Byggnads förkastade bud

Byggnads har sagt nej till medlarnas bud om en överenskommelse med Sveriges Byggindustrier (BI) om ett nytt Byggavtal.Det var på lördagen som medlarna lade fram ett bud som skulle antas eller förkastas i sin helhet.

– Nu säger Byggnads nej till en låglönesatsning, en förbättrad jämställdhet, integration och en förbättrad arbetsmiljö, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, och fortsätter:

– De säger även nej till en utökad möjlighet att delegera mandat till de fackliga förtroendemännen. Trots att vi tillmötesgått dem i ackordsfrågan väljer de ändå att säga nej till medlarnas bud.

Byggnads strejk löser ut på tisdag, den 12 april. Enligt BI:s beräkningar påverkas cirka 10 000 anställda.

Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på Installatörsföretagen, säger att det är ytterst beklagligt att Byggnads väljer att inte acceptera medlarnas balanserade bud.

En strejk kommer tyvärr även att påverka Måleriföretagens medlemsföretag.

Läs mer om avtalsförhandlingarna under Avtal 16