Fler sökande till yrkesprogram i gymnasieskolan

Nyligen publicerade Skolverket statistik för gymnasievalet. Statistiken visar antal elever som kom in på sitt förstahandsval på en viss skolenhet och yrkesprogrammen växer till 37% av elevkullen.

Vi kan se att yrkesprogrammen ökar med 1 procent i år, något som Måleriföretagen och övriga organisationer inom Svenskt Näringsliv efterfrågar och har arbetat för. Ökningen är visserligen blygsam, men visar ändå på en positiv utveckling, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig hos Måleriföretagen.

Det är viktigt att minst 40 procent av en elevkull väljer ett yrkesprogram för att vi ska ha en möjlighet att lösa kompetensförsörjningsutmaningen i samhället och byggsektorn. Just nu är det 37 procent som valt ett yrkesprogram så vi har en bit kvar, fortsätter han.

Bygg- och installationssektorn, likt många andra sektorer, har länge haft svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. I rapporten från Skolverket ser Bygg- och anläggningsprogrammet ut att ligga kvar på ungefär samma nivå som tidigare, men en marginell nedgång.

Programmet ligger kvar på ungefär samma storlek som förra året. Vi hoppas förstås på att fler elever ska välja vårt program, men vi ska komma ihåg att detta är de första siffrorna vi ser och att det brukar se annorlunda ut när nästa redovisningstillfälle kommer. Då brukar siffrorna bli mer exakta och visa hur många elever som finns på de olika inriktningarna i respektive årskurs. Vi får helt enkelt vänta till våren då nästa redovisningstillfälle kommer, säger Jonas.

Måleriföretagen arbetar löpande med flera olika insatser för att öka Bygg- och anläggningsprogrammets och måleriyrkets attraktivitet. Kampanjen ”En ny framtid” och olika aktiviteter inom ramen för Måleribranschens yrkesnämnd för att nämna några.

- Vi har en rad insatser som vi verkligen tror på och som vi vet ger oss kontakt med rätt målgrupper. En ny framtid har varit en mycket lyckad kampanj och uppmärksammades nyligen med ett branschpris. Måleribranschens yrkesnämnds broschyr om yrket har legat på topplistan hos den tjänst som studie- och yrkesvägledare använder och tävlingarna i måleri ger oss mycket publicitet. Vi hoppas givetvis att våra ansträngningar ska ge resultat och i slutändan fler målare, säger Jonas.