Krav på miljörapport

De stora byggbolagen kräver miljörapport från sina underentreprenörer 

Miljö är en allt mer växande del i ett företags vardag och det genomsyrar många delar av verksamheten. Allt från förbrukningsmaterial som exempelvis målarfärg eller byggmaterial, men även transporter och drivmedel. Man ställer även högre krav på en leverantör att vara miljöcertifierad och ha uppföljning över sin miljöpåverkan. Exempelvis kräver kommuner i sina upphandlingar att leverantörer av transporttjänster ska köra fossilfritt. Även byggbolag har krav på sina underentreprenörer såsom måleriföretag att tänka på miljön. 

De stora byggbolagen som Skanska, NCC och PEAB är ISO-certifierade och har uppsatta mål att jobba mot. Bland annat kan det vara ett mål att anlita ISO-certifierade underleverantörer så långt det är möjligt. Framtiden kräver mer dokumentation och strukturerat kvalitetsarbete och entreprenören kommer behöva ta mer ansvar. 

Ökad miljöhänsyn kan resultera i ökad konkurrenskraft

Att anpassa sin verksamhet mot ökade miljökrav är redan idag en realitet. Det ställer också krav på resurser och det blir därför allt viktigare att välja leverantörer som arbetar med miljöfrågor och som tillhandahåller underlag som kan avnändas för miljöredovisning mot byggbolagen. Ett enkelt exempel är att välja leverantör av drivmedel med hög andel bioinblandning. Diesel med 40 % bioinblandning minskar Co2 utsläppen med 33 % och upp till 90 % med en HVO100 diesel. Detta kan vara ett betydande steg i ett företags miljöcertifieringsprocess vilket kan leda till fler vunna affärer och upphandlingar.

Ställ krav på leverantörer att tillhandahålla miljödokument

Då allt mer ansvar ligger hos underleverantören att redovisa sina utsläpp och miljöpåverkan så behöver det vara enkelt att redovisa och följa upp dessa värdena.

Exempel på leverantör av miljödokument

Bland landets drivmedelskedjor har Circle K valt att som just nu enda leverantör tillhandahålla en miljöredovisning till sina företagskunder. Cirkle Ks Miljörapport redovisar tankad volym och andel fossilfritt. I redovisningen framgår utsläppen Co2 per kg. Miljörapporten används som underlag i redovisning mot kund. 

Cirkle K levererar diesel med 40 % bioinblandning vid ca 300 stationer i Sverige. I kombination med en Miljörapport tar Cirkle K tätposition i miljöhänsyn bland landets drivmedelskedjor. 

Cirkle K är även samarbetspartner och leverantör till Måleriföretagens rabattavtal. Med Cirkle Ks biobränslen ökar underleverantörer sin konkurrenskraft genom ökad miljöhänsyn och genom Cirkle Ks Miljörapport erhålls ett enkelt verktyg för miljöredovisning. 

Thomas Lundsten
Rådgivare/Förhandlare

Skicka e-post

010 48 49 561