Idag varslade Byggnads om stridsåtgärder

I dag varslade Byggnads om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. 

Sveriges Byggindustrier har under en längre tid sökt samförstånd kring byggbranschens framtida utmaningar utan resultat. Byggnads har inte varit intresserade av att föra en konstruktiv dialog, dessutom har de under avtalsrörelsen lagt kostnadskrav på över 8 procent. Skulle detta genomföras hade 1 av 3 byggföretag tvingats lägga ned sin verksamhet och över 30 000 medarbetare blivit arbetslösa.

– Omfattningen av varslet tyder på att detta planerats under en längre tid. Det är ett av de största varslen någonsin. Detta i en tid då vi behöver bygga mer. Det är mycket oansvarigt och kommer att leda till att många projekt såsom skolor, förskolor, bostäder och sjukhus inte blir slutförda i tid. I grund och botten handlar det om att Byggnads ledning inte vill förstå hur byggbranschens framtid ser ut, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

– Sveriges Byggindustrier varnade i ett tidigt skede att Byggnads avtalskrav leder till ökade kostnader på över 8 procent och att 1 av 3 medlemsföretag skulle gå omkull. Trots det har Byggnads valt att förbise detta och istället krävt fantasisummor. Branschen står inför enorma utmaningar där våra företag konkurrerar på en alltmer internationell marknad. Då kan vi aldrig acceptera att våra medlemsföretag som tecknar kollektivavtal blir bestraffade för att vår motpart saknar förståelse för dessa förändringar, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Mer detaljerad utredning om varslets omfattning och konsekvenser pågår i samarbete med berörda företag. Det kan redan nu konstateras att varslet är ett av de mest omfattande under de senaste tio åren, att det till stora delar är riktat mot den konkurrensutsatta industrin samt att den indirekt även drabbar ett stort antal kunder, leverantörer och underleverantörer.

Kontakter tas nu med Medlingsinstitutet.