Inbjudan till seminarium - Beväxning på målade material utomhus

Beväxning på målade material utomhus - hur uppstår den och vilket ansvar har jag som entreprenör? 

Förekomsten av mögel- och algbeväxning på målade ytor, t ex på träfasader utomhus, har fått allt mer uppmärksamhet under de senaste åren. Problematiken har blivit allt vanligare efter ett par mycket fuktiga och varma år under 2000-talet.

Måleriföretagen inbjuder våra medlemmar till ett halvdagseminarium för att informera om de förutsättningar som krävs för att mögel- och algbeväxning på målade material ska uppstå, åtgärder för att motverka denna samt leverantörens och entreprenörens ansvar.

Under seminariet kommer experter från färgindustrin, forskare från Linnéuniversitetet samt juridisk expertis att delta och dela med sig av sina kunskaper på området.

Under seminariet kommer vi att:
• Belysa de utmaningar som finns vid behandling av träfasader utomhus ur ett beväxningsperspektiv.

• Redogöra för utveckling som sker på materialområdet och färgindustrins arbete med miljövänliga produkter för utomhusbehandlingar.

• Redovisa de åtgärder som entreprenören ska vidta vid behandling av material utomhus för att minimera risken för alg- och mögelpåväxt.

• Informera om lämpliga metoder för att behandla ytor med konstaterad påväxt.

• Informera om leverantörens och entreprenörens ansvar.

Program  » 

Seminarietillfällen:
Malmö, den 20 april , Hotell Scandic Triangeln, 12.30 - 16.00
Vi bjuder på lunch från 11.30.

Göteborg, den 26 april, Hotell Scandic Backadal, 12.30 - 16.00.
Vi bjuder på lunch från 11.30

Deltagaravgift: 295 kr/person, exklusive moms.

Sista anmälningsdag är den 3 april 2017.
Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag fakturerar Måleriföretagen full deltagaravgift.

Välkomna!

ANMÄL DIG HÄR »


Vid frågor angående programmet kontakta Jonas Lindberg på Måleriföretagen, jonas.lindberg@maleriforetagen.se alt 0770-93 90 36.

Har du frågor kring anmälan vänligen kontakta Inger Cehlin på Måleriföretagen, inger.cehlin@maleriforetagen.se alt 0770-93 90 00.