”Låt yrkeseleverna kunna välja om de vill ha högskolebehörighet”

Gör det enkelt för yrkeseleverna i gymnasiet. Låt grundläggande högskolebehörighet finnas med i yrkesprogrammen men den ska kunna väljas bort för de elever som har andra intressen. Det skriver Måleriföretagen i Sverige tillsammans med andra företrädare för yrkesföretagen i Svenska Dagbladet idag.

Statusen för ett yrkesprogram ligger inte i om det är högskoleförberedande eller inte. Statusen ligger i framtida jobbmöjligheter, i yrket och att utbildningen håller hög kvalitet, skriver artikelförfattarna.

Läs hela artikeln här.