Varsel från SAC Syndikalisterna

Måleriföretagen i Sverige fick måndagen den 27 februari, tillsammans med ett stort antal andra arbetsgivarorganisationer ett varsel från SAC Syndikalisterna som tar ut sina kvinnliga medlemmar i en punktstrejk den 8 mars.

Upplägget av strejken gör att varken de eller vi  vet, vilka medlemsföretag (om ens några), som kommer att drabbas strejken.

Till skillnad mot de traditionella fackliga organisationerna tillämpar SAC "lokal strejkrätt" vilket innebär att deras lokala sektioner m m beslutar om de vill delta i strejken. Vid sådana beslut SKALL de varsla berörda motparter.

Om Ni får sådana lokal varsel kontakta någon av våra rådgivare.