Industrin har utväxlat avtalskrav

Idag växlade parterna inom industrin avtalskrav inför den kommande avtalsrörelsen. Arbetsgivarna förordar löneökningar  på högst 1,5 procent. Fackförbunden däremot kräver lönelyft på 2,8 procent. Som tidigare presenterat talar mycket för ett ettårigt avtal.  

Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige kommenterar: 

- Att industrin har växlat yrkanden innebär att avtalsrörelsen är igång på allvar. Exportindustrin är normerande för övriga branscher och sätter ramarna även för måleribranschens avtal. Vårt gemensamma mål är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft. Detta är av högsta vikt när efterfrågan på världsmarknaden minskar och konkurrensen hårdnar.  

- Vi ser med tillförsikt fram emot vår egen avtalsrörelse med konstruktiva samtal och resultat som är bra både för arbetsgivare och arbetstagare.