Ny vidareutbildning i BAM klar!

Nu är Bättre Arbetsmiljö, BAM- vidareutbildning klar. Kursen, som är en fortsättningskurs på BAM-grundkurs, har tagits fram gemensamt av Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet och de första kurstillfällena kommer att hållas i vår. Thomas Lundsten, rådgivare på Måleriföretagen, har varit med i arbetet med att ta fram den nya utbildningen.

Utbildningen ska bland annat ge vidare kunskaper om lagar och regler och förståelse för hur alla på ett företag, arbetsgivare, skyddsombud och medarbetare, tillsammans bör arbeta med arbetsmiljöfrågor för att framförallt minska olyckorna men också risken för sanktionsavgifter.

Vad är nytt med kursen?

– Det som framförallt är nytt i utbildningen är att vi har tagit fram ett interaktivt kursmaterial. På så sätt får deltagarna medverka aktivt och kan till exempel själva bidra med svar på vissa frågor. Detta är något vi är övertygade om kommer att öka den pedagogiska effektiviteten. Tanken är att arbetsmiljöfrågorna ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten och inte en separat verksamhet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet får stort utrymme. Det som är så bra och dessutom unikt med den här utbildningen är att vi har gjort detta som ett partsgemensamt projekt. Det vill säga fack och arbetsgivare har tagit fram och utför utbildningen tillsammans, säger Thomas Lundsten.

Varför är det viktigt att arbeta med arbetsmiljö i måleribranschen?
– Branschen har, som många andra hantverk, traditionellt en del problem relaterade till rörelseorganen, till exempel axlar, rygg och leder. Ergonomin är en utmaning att ta på allvar. Sen är något som utmärker måleriet de kemiska produkter som hanteras dagligen. Här har utvecklingen verkligen gått framåt mot fler och mer anpassade produkter för att minska skaderisken. Till exempel har användningen av lösningsmedel minskat kraftigt, vilket innebär en avsevärt förbättrad arbetsmiljö. Men arbetet behöver fortsätta med att minska och skydda målarna från allergiframkallande ämnen. Sen har så kallade psykosociala faktorer vuxit fram som ett angeläget område. Det berör definitivt vår bransch och får stort utrymme i utbildningen.

Hur viktigt är det att arbetsgivaren förstår sin funktion i det här arbetet?
– Det är oerhört viktigt att arbetsgivaren förstår sin roll i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljölagstiftningen utgår ifrån att alla arbetsgivare har nödvändig kunskap i ämnet. Utbildningen hjälper varje företag att ta kommandot över den här viktiga verksamheten på ett bra sätt och vidareutbildningen kan få företag/arbetsledning och skyddsombud att gemensamt få fart på arbetsmiljöverksamheten i företagen.
Jag ser BAM- utbildningarna som några av de viktigaste verktygen vi har för att kunna utveckla branschen så att vi kan möta nuvarande och framtida utmaningar. Arbetsmiljöfrågorna är de enskilt viktigaste frågorna vi har att arbeta med, dels för att lyfta branschen och locka nya medarbetare och dels för att behålla och utveckla de som redan är verksamma i branschen. Man ska orka vara kvar i måleribranschen ett helt arbetsliv.

Hur ska materialet användas?
– Det nya materialet till vidareutbildningen ska främst användas för att utbilda skyddsombud och arbetsledning. Det är utformat för att kunna användas som fristående endagsutbildningar som kan varvas med praktisk tillämpning i vardagen under en längre period. Tanken är att man ska ges möjlighet att praktisera lärdomarna i sitt arbete mellan utbildningsdagarna. Vi vet att det är en effektiv metod för inlärning. Man kan naturligtvis också gå vidareutbildningen tre dagar i rad av praktiska skäl. Utbildningarna hålls normalt gemensamt av de experter vi har inom våra organisationer.

Vad är nyckeln till att ni lyckats få fram den här utbildningen?
–  Samverkan, samverkan och åter samverkan. Det är den röda tråden under hela den här processen och också förutsättningen för att vi ska nå målen med bra arbetsmiljö i branschen. Med den här utbildningen får parterna förhållningssätt, metoder och goda exempel på hur det ska gå till och vara på en arbetsplats. Sen är det upp till deltagarna att verkställa arbetet. Det förutsätter att man kan prata med varandra och att man är överens om och förstår vilket mål verksamheten ska ha, avslutar Thomar Lundsten.