Jobba säkert i måleribranschen

Hur ska du som målare bete dig på en svensk byggarbetsplats för att undvika olyckor? Tillsammans med branschen har Prevent tagit fram bilderboken Jobba säkert i måleribranschen. Boken ger en kort introduktion till hur du kan undvika de vanligaste riskerna i jobbet.

Jobba säkert i måleribranschen är en bilderbok med illustrerade instruktioner hur man kan arbeta säkert inom måleri. I boken tas flera exempel på vanligt förekommande situationer upp.  Främst vänder sig boken till de som inte har svenska som modersmål eller de som har svårt att ta till sig skriven text och kan användas vid introduktionen av nyanställda.

Häftet är kostnadsfritt och finns förutom i tryckt form både som Epub och pdf.

För mer information, läs här