LO måste ta ansvar för att märket håller

Svenskt Näringsliv publicerad 5 april 2017

KOMMENTAR Hotell och restaurangfacket har idag varslat Visitas medlemsföretag om stridsåtgärder för att på så sätt tvinga till sig löneökningar utöver det märke som industrin satt. "Agerandet är helt oacceptabelt och utgör ett hot mot den svenska lönemodellen", säger Peter Jeppsson.

– Märket är satt och ska följas av alla parter. Hotell och restaurangfacket är inne på en farlig väg och när man försöker dra igång en huggsexa om lönerna. Ytterst hotas svenska jobb och företag.

– Svenskt Näringsliv och våra medlemsförbund tar ansvar för lönebildningen i Sverige. Vi kommer försvara märket. Nu vilar ett stort ansvar på LO att sätta stopp för fack som vill rasera en väl fungerande lönemodell, säger Peter Jeppsson.

Parterna inom industrin träffade i fredags avtal för perioden 2017-2020, med en kostnadsram på 6,5 procent. Därmed är det så kallade märket som resten av arbetsmarknaden följer satt för treårsperioden.