Ett viktigt val och en spännande höst!

Om bara några veckor står Sverige inför ett riksdagsval. Vårt land kan hamna i en situation med ett oklart parlamentariskt läge men klart är att Sverige har flera viktiga frågor som vår nästa regering behöver ta tag i, skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen.

Det handlar om allt från att skapa en fungerande arbetsmarknad, där företag kan växa och skapa nya jobb, till att vi ska ha ett tryggt samhälle med en stabil och bra välfärd. För att lyckas med detta behöver vi en regering som inser vikten av långsiktiga och hållbara villkor för landets företagare. Våra företagare är kärnan i ett framgångsrikt Sverige. Det är företagen som skapar landets arbetstillfällen. Kan de växa, anställa och utvecklas så bidrar och bygger de i sin tur basen för fler skatteintäkter och i förlängningen möjligheten till en nödvändig välfärd. Därför är ett bra företagarklimat alltid en förutsättning och grund för ett fungerande samhälle i ett större perspektiv.

Nu ser vi fram emot valet och att förutsättningarna för en regeringsbildning blir genomförbara inom rimlig tid. Vi förutsätter också att en framtida regering har ett bra företagsklimat högt på agendan.

Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige