LO och Svensk Näringsliv överens: Respektera normen

LO och Svenskt Näringsliv har i dag gemensamt rekommenderat de parter på arbetsmarknaden som har kvar att träffa sina avtal att betrakta de träffade avtalen inom industrin och handeln som normerande. - Detta är ett mycket positivt besked och vi välkomnar naturligtvis LO:s och Svenskt Näringslivs tydliga ställningstagande! Min förhoppning är att parterna nu ska kunna fokusera våra samtal på konstruktiva åtgärder kring hur vi ska föra måleribranschen framåt, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige.