Säkerhetsdagen 2018!

Idag, den 27 april är det den årliga säkerhetsdagen. Varje år sker både olyckor och sjukdomar på våra arbetsplatser för bygg- och anläggningsarbeten. Idag vill vi påminna våra medlemsföretag om att se över säkerheten på sina egna arbetsplatser för att försöka förhindra olyckor.

Måleriarbetet innehåller många belastade arbetssituationer. För att belastningen inte ska bli ensidig är det därför bra att rotera mellan arbetsuppgifter. Grundläggande råd är att arbeta nära kroppen, växla mellan höger och vänster hand och arbeta med korta rörelser. 

Fallolyckor sker oftast från arbetsblock eller från stege. Därför är planering och ordning och reda viktiga förutsättningar för att målare ska kunna arbeta säkert. 

Vissa färger kan innebära risk för kontaktallergi eller vara farliga att andas in, ohälsosamma härdplaster förekommer också i målarens vardag, till exempel i golvbeläggning, lim eller tätningsmedel. Det är därför bra att ha god ventilation, att använda andningsmask och heltäckande kläder.

Måleriföretagen uppmanar alla medlemsföretag att på Säkerhetsdagen den 27 april stanna upp och tänka över säkerheten på sina egna arbetsplatser. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är viktigt och någonting alla bör ha i åtanke i sitt vardagliga arbete.  

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Ni är också alltid varmt välkomna att kontakta någon av våra rådgivare.