Målareförbundet återkallar varsel

I och med att Fastighetsanställdas Förbund och SEKO har träffat avtal har Svenska Målareförbundet återkallat det varsel om sympatiåtgärder som överlämnades till Måleriföretagen under onsdagen.