Nationell överenskommelse ska få fler att jobba inom byggbranschen!

En ny, utökad nationell överenskommelse mellan byggsektorns parter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska få fler personer att få arbete inom byggsektorn.

Sedan tidigare har Galaxen Bygg och Samverkansgruppen, där branschens parter samverkar, arbetat med arbetsplatsförlagd rehabilitering för personer som har en bakgrund i byggbranschen och någon form av funktionsnedsättning. Den nya överenskommelsen mellan byggsektorns parter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan innebär att det arbetet utökas och även omfattar personer som är nyanlända och långtidsarbetslösa. Ansvarig för att driva arbetet är Galaxen Bygg.

- Det är positivt att vi tillsammans arbetar för en ökad kompetensförsörjning inom branschen. För branschen är det viktigt att ta tillvara på den potential som finns bland de här personerna samtidigt som det ger fler människor möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbetsmiljö & hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa till byggbranschen. Galaxen Bygg AB ägs gemensamt av Bravida, JM, NCC, Måleriföretagen i Sverige, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier.  Dessutom har vi ett samarbetsavtal med Glasbranschföreningen.