Måleriföretagen ny delägare i ID06

Måleriföretagen träder tillsammans med sju andra aktörer in som nya delägare i ID06 AB jämte Sveriges Byggindustrier. Ägarbreddning är ett led i att tydligt visa att ID06 är en angelägenhet för hela byggsektorn, både för leverantörer och för beställare.

- Att främja god konkurrens och motverka ekonomisk brottslighet inom byggsektorn är en av Måleriföretagens viktigaste frågor och något vi arbetar oavbrutet med. Genom att gå in som delägare i ID06 AB tar vi det arbetet vidare så att vi tillsammans inom byggsektorn nu får ett verktyg som kan stärka seriösa aktörer och motverka fusk och mygel, säger Jörgen Bergqvist, tf vd Måleriföretagen i Sverige.

Ägare av ID06 AB är nu Måleriföretagen, Installatörsföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, Maskinentreprenörerna, Plåt & Ventföretagen samt Glasbranschföreningen jämte Sveriges Byggindustrier.

ID06-systemet är till för hållbara företag som vill verka för sunda arbetsplatser, sund konkurrens och säkrare arbetsplatser. ID06 AB tar nu fram en helt ny standard för att på ett säkert sätt ansluta företag och individer till ID06-systemet. När ett företag ansluter sig till ID06 kontrolleras företaget, firmatecknare och alla andra individer som ska få tillgång till ID06-systemet. Alla individer måste identifiera sig med antingen Bank-ID, pass eller nationellt ID. Systemet ger även beställaren möjlighet att få kontroll över leverantörsledet så att man kan säkerställa att rätt person med rätt utbildning finns på rätt plats. Utöver detta blir korten i sig säkrare med ny säker teknik som samtidigt har stöd för dagens teknik.