Stanna upp och ta en extra koll - Säkerhetsdagen 2019!

Idag, den 29 april så är det den årliga säkerhetsdagen. Vi vill därför passa på att påminna våra medlemsföretag om att se över säkerheten på sina egna arbetsplatser för att förhindra onödiga olyckor.

Varje år sker både olyckor och sjukdomar på arbetsplatser för bygg- och anläggningsarbeten. 

I snitt har olycksfrekvensen de senaste tre åren i byggbranschen legat på drygt 11 procent per 1000 sysselsatta. Av dem olyckorna är det skador från verktyg och redskap som dominerar med ca 19 procent av fallen. Andra vanliga olyckor är olyckor vid kroppsrörelse och fysisk överbelastning på drygt 15 procent. Ras, fall och bristning av material ligger på ca 11 procent. Denna statistik är presenterad av Luleå Tekniska Universitet. 

Nedan följer ett antal råd som kan förhindra olyckor på er arbetsplats:

Måleriarbetet innehåller flera belastade arbetssituationer och för att belastningen inte ska bli ensidig är det därför bra att rotera mellan arbetsuppgifter. 

Ett grundläggande råd är att arbeta nära kroppen, växla mellan höger och vänster hand och arbeta med korta rörelser. 

Fallolyckor sker oftast från arbetsblock eller från stege. Därför är planering och ordning och reda viktiga förutsättningar för att målare ska kunna arbeta säkert. 

Vissa färger kan innebära risk för kontaktallergi eller vara farliga att andas in, ohälsosamma härdplaster kan också förekomma för en målare, till exempel vid golvbeläggning, lim eller tätningsmedel. Se till att det är god ventilation, använd andningsmask och heltäckande kläder. 

Måleriföretagen uppmanar alla medlemsföretag att på Säkerhetsdagen den 29 april stanna upp och tänka över säkerheten på sina egna arbetsplatser. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är viktigt och någonting alla bör ha i åtanke i sitt vardagliga arbete. 

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. 

Ni är också alltid varmt välkomna att kontakta någon av våra rådgivare.