Nytt tjänstemannaavtal klart inom byggsektorn

Sveriges Byggindustrier och samtliga tre tjänstemannaförbund, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag träffat ett treårigt kollektivavtal som gäller fram 2020. Det siffersatta avtalet med Unionen är inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år. 

– Vi hade en övergripande målsättning för alla våra avtalsområden att utveckla kollektivavtalen så att jobben tryggas, än mer ordning och reda skapas samt att fler väljer att arbeta i bygg- och installationssektorn. I förhandlingarna har vi tillsammans med tjänstemannafacken kommit överens om att fortsätta utveckla kollektivavtalet och så att det ytterligare förbättrar chefers och medarbetares arbetssituation, säger Malin Erasmie, huvudförhandlare för Tjänstemannaavtalet, Sveriges Byggindustrier.

För framtiden kommer Sveriges Byggindustrier att arbeta för att få till sifferlösa processlöneavtal med Unionen för att fullt ut få en fungerande lokal lönebildning.

I samband med förhandlingarna har parterna kommit överens om att förlänga mandatet för ett antal arbetsgrupper, däribland arbetsgrupperna för arbetstid, mångfald och redaktionell avtalsöversyn. I tillägg till detta instiftas ytterligare ett antal nya arbetsgrupper, exempelvis arbetsgrupper för studentmedarbetare. Dessutom har parterna avtalat om en ytterligare avsättning på 0,2 % till delpension för 2017 samt 0,3 % för 2019. I övrigt har inte gjorts några förändringar i de allmänna anställningsvillkoren.  

– Tjänstemannaavtalet är ett av de modernaste kollektivavtalen på svensk arbetsmarknad, med hög flexibilitet och få detaljregleringar. Det bygger på företags- och medarbetarnära lösningar, vilket kräver engagerade arbetsgivare och fackliga representanter på företagen. Vi är därför nöjda att vi med Ledarna träffat avtal om förutsättningar för fackligt förtroendevalda, avslutar Malin Erasmie.

 

Några kortfattade punkter ur respektive avtal:

Ledarna

  • Sifferlöst processavtal (tillsvidare)
  • Avtal om förutsättningar för fackliga förtroendevalda
  • Fortsatt partssamarbete för hållbara chefer
  • Arbetsgrupp för skydd för visselblåsare

Sveriges Ingenjörer

  • Sifferlöst processavtal (tidsbegränsat)

Unionen

  • Allmän pott: 1,5 % per år + löneöversyn
  • Lägsta lönehöjning 285 kr år 2017 och 2018 samt 300 kr år 2019
  • Fortsatt arbetsgrupp för ett nytt processlöneavtal

Vid sidan av Tjänstemannaavtalet förhandlar Sveriges Byggindustrier även Byggavtalet med Byggnads samt Väg- och banavtalet med Seko. De två avtalen löper ut den sista april.